دریل 13 میلیمتر ضربه ای DV13SS

      قدرت : 550 وات
     سرعت : 2900-0 دور در دقیقه
     قابلیت مته کاری در آهن : 13میلیمتر
     قابلیت مته کاری در چوب : 20 میلیمتر
     وزن : 1/4 کیلو گرم
     سرعت ثابت
      نقشه انفجاری

دریل 13 میلیمتر ضربه ای DV13VSS

     قدرت : 550 وات
     سرعت : 2900-0 دور در دقیقه
     قابلیت مته کاری در آهن : 13میلیمتر
     قابلیت مته کاری در چوب : 20 میلیمتر
     وزن : 1/4 کیلو گرم
     دور متغیر،چپ و راست
    
نقشه انفجاری