دریل 13 میلیمتر ضربه ای FDV16VB2

     قدرت : 550 وات
     سرعت : 2900-0 دور در دقیقه
     تعداد ضربه : 46400 - 0 در دقیقه
     قابلیت مته کاری در آهن : 13 میلیمتر
     قابلیت مته کاری در چوب : 25 میلیمتر
     وزن : 1/6 کیلو گرم
     دور متغیر چپ و راست،کیف حمل
      نقشه انفجاری

دریل 13 میلیمتر ضربه ای DV13SS

      قدرت : 550 وات
     سرعت : 2900-0 دور در دقیقه
     قابلیت مته کاری در آهن : 13میلیمتر
     قابلیت مته کاری در چوب : 20 میلیمتر
     وزن : 1/4 کیلو گرم
     سرعت ثابت
      نقشه انفجاری