دریل 10 میلیمتر ساده FD10SA

     قدرت : 235 وات
     سرعت : 2300 دور در دقیقه

     قابلیت مته کاری در آهن : 10میلیمتر
     قابلیت مته کاری در چوب : 18 میلیمتر
     وزن : 1/1 کیلو گرم
     کم صدا
 

دریل 13 میلیمتر ضربه ای DV16VSS

     قدرت : 600 وات ، وزن : 1/5 کیلو گرم
     سرعت : 2900-0 دور در دقیقه
     قابلیت مته کاری در آهن : 13میلیمتر
     قابلیت مته کاری در چوب : 25 میلیمتر
     دور متغیر ، چپ و راست
     ظرفیت سوراخکاری در بتن : 16 میلیمتر
     نقشه انفجاری